کتابخانه احادیث شیعه

824 ـ تشويق به طلب روزى حلال

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عبادت ده جزء دارد، كه نُه جزء آن طلب [روزى] حلال است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه براى [كسب روزىِ ]خانواده اش زحمت بكشد ، مانند مجاهدِ در راه خداست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند متعال دوست دارد كه بنده خود را در طلب [روزى] حلال خسته ببيند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : طلب [درآمد] حلال ، بر هر مرد و زن مسلمانى واجب است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه از دسترنج خود بخورد، مانند برق جهنده از صراط بگذرد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه از دسترنج خود بخورد ، خداوند با نظر رحمت به او بنگرد و هرگز عذابش نكند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ملعون است ، ملعون است كسى كه [به دليل عدم تأمين هزينه ]عائله خود ، آنان را ضايع كند .
نمایش منبع
بحار الأنوار ـ به نقل از مفضّل بن عمر ـ : از قسمتى از دنيا براى آخرت كمك بگيريد ؛ زيرا شنيدم كه امام صادق عليه السلام مى فرمود : از قسمتى از دنيا براى آخرت كمك بگيريد، و سر بار مردم نباشيد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام کاظم علیه السلام : :

فَـقَّـهُوا فى ديـنِ اللّه‏ِ، فَإنَّ الْفِقْهَ مِفْتاحُ الْبَصيرَةِ وَ تَمامُ الْعِبادَة؛

در دين خـدا دانا شويد، هـمانا دين شـناسى و فـقه، كليد بصيرت و كمال عبادت است.

مسند الامام الكاظم عليه ‏السلام: ج3، ص249

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462