کتابخانه احادیث شیعه

855 ـ هر چيز زكاتى دارد

امام على عليه السلام : زكات قدرت ، انصاف داشتن است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زكات زيبايى ، پاكدامنى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زكات توانگرى، نيكى كردن به همسايگان و پيوند با خويشان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زكات تندرستى ، كوشيدن در طاعت خداست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زكات شجاعت ، جهاد در راه خداست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر تو باد روزه گرفتن ، كه آن زكات بدن است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر چيزى زكاتى دارد و زكات دانش اين است كه آن را به اهلش بياموزد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نيكى كردن ، زكات نعمتهاست و وساطت كردن ، زكات جاه و مقام و بيماريها ، زكات بدنها و گذشت ، زكات پيروزى و هر چيزى كه زكاتش را بدهى ، از خطر نابودى در امان است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454