کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

944 ـ كسى كه حدّ دزدى بر او جارى نمى شود

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دست سارق فقط در [دزدى ]يك چهارم دينار به بالا قطع مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : أمير المؤمنين عليه السلام درباره مردى كه مرواريدى را از گوش دخترى به زور ربوده بود فرمود : اين ربودن آشكار است . سپس او را تازيانه زد و زندانى كرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چهار نفرند كه دستشان (چنانچه دزدى كنند) قطع نمى شود : اختلاس كننده ، كسى كه خيانت كند ، كسى كه از غنيمت بدزدد، و دزدى اجير ؛ زيرا كار اينها خيانت محسوب مى شود [نه دزدى . پس كيفر ديگرى دارند] .
نمایش منبع
امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام : فقط دست دزدى قطع مى شود كه از طريق سوراخ كردن ديوار يا شكستن قفل وارد خانه اى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مزدور (كارگر) و ميهمان اگر دزدى كنند دستشان قطع نمى شود (كيفر ديگرى دارند) ؛ چون آنها امين شمرده شده بوده اند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در سال قحطى و گرسنگى ، دست دزد قطع نمى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دزد اگر با پاى خود بيايد و خودش را معرّفى و به درگاه خدا توبه كند و مال دزدى را به صاحبش برگرداند ، دستش قطع نمى شود .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469