کتابخانه احادیث شیعه

952 ـ آداب مسافرت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه سه نفر همسفر شدند ، از ميان خود يك نفر را به سالارى انتخاب كنند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سرور مردم كسى است كه درسفر خدمتگزار آنان باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه يكى از شما به سفررفت ، در بازگشت حتى اگر شده يك قطعه سنگ براى خانواده اش هديه وتحفه بياورد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيش از سفر ، از همسفر جويا شو ، و پيش از [خريد] خانه ، ببين همسايه ات كيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگز با كسى همسفر نشو كه براى تو بر خودش برترى نمى بيند ، آن چنان كه تو براى او برخويش برترى مى بينى .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مسافرت خود را باصدقه دادن آغاز كن و هرگاه خواستى بيرون برو ؛ زيرا [با صدقه دادن ]سلامت سفرت را مى خرى .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : لقمان به فرزندش گفت: هرگاه با عدّه اى همسفر شدى،دركارهاى مربوط به خودت و آنها با ايشان زياد مشورت كن و در روى آنان تبسّم زياد داشته باش، در زاد و توشه ات نسبت به آنان بخشنده باش ، اگر تو را دعوت كردند قبول كن و اگر از تو كمك خواستند كمكشان كن و در سه چيز از آنان برتر باش : خاموشى طولانى ، كثرت نماز و بخشندگى در مركب يا دارايى و يا توشه اى كه همراه دارى .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : جوانمردى در سفر عبارت است از : بخشيدن از رهتوشه ، شوخى كردن به گونه اى كه خشم خدا را همراه نداشته باشد ، كمتر ناسازگارى كردن با همسفران،و ترك بدگويى از همراهان بعد از جدا شدن از آنان .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اِذا هِبْتَ اَمْرا فَقَعْ فيهِ فَاِنَّ شِدَّةَ تَوَقّيهِ اَعْظَمُ مِمّا تَخافُ مِنْهُ؛

هرگاه از كارى هراس و بيم داشتى، خود را در آغوش همان كار بيفكن، چرا كه سختى پرهيز و هراس، بزرگتر از خود آن چيزى است كه از آن مى‏ ترسى.

نهج البلاغه، حكمت 175

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461