کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

964 ـ پرهيز از مصاحبت با سلطان ستمگر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنهار از مصاحبت با سلطان كه آن دين را مى برد ؛ و زنهار از كمك كردن به او ؛ زيرا شما كارهاى او را نمى پسنديد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه ملازمت سلطان اختيار كند به فتنه و گمراهى افتد ، و هر چه به سلطان نزديكتر گردد از خدا دورتر شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنهار از درگاه و درباريان سلطان ؛ زيرا كه نزديكترين شما به درگاه و درباريان سلطان دورترين شماست از خداوند عز و جل ؛ و هر كه سلطان را بر خداوند عز و جلترجيح دهد ، خداوند پارسايى را از او ببرد و سرگشته و حيرانش سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ملازم سلطان ، همچون كسى است كه بر شير سوار باشد ؛ مردم به موقعيت او غبطه مى خورند، در حالى كه خودش بهتر مى داند در چه وضعيتى [خطرناك ]قرار دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از سلطان دورى كن تا از نيرنگهاى شيطان ايمن مانى .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454