کتابخانه احادیث شیعه

994 ـ سياست (تربيت) نفْس

امام على عليه السلام : هركه نفْس خود را سياست (تربيت) كند، به سياست كردن [مردم ]دست يابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نفْسهاى خود را بر پارسايى سياست (تربيت) كنيد ، و بيمارانتان را با صدقه درمان نماييد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر فرمانرواست كه پيش از سياست سپاهيان خود ، نفس خويش را سياست كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

تَجَنَّبوا البَوائقَ يُمَدَّ لَكُم في الأعمارِ؛

از بديها دورى كنيد تا عمرتان طولانی شود.

عيون أخبار الرضا(ع) : ج2، ص36، ح90

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462