کتابخانه احادیث شیعه

1113 ـ برترين صدقه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از برترين صدقه ـ فرمود : اين كه وقتى سالم وتنگ چشم هستى، [يعنى ]به زندگى اميدوارى و مى ترسى به فقر دچار شوى ، صدقه بدهى و نگذارى تا وقتى كه جانت به لب رسيد (در آستانه مرگ قرار گرفتى) بگويى : اين قدر، مال فلان باشد و آن قدر، مال بهمان . چون در آن هنگام [خواهى نخواهى] مال ديگرى خواهد بود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين مردم كسى است كه هر چه در توان دارد عطا مى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، صدقه نهانى دادن به فقير است و ايثار تنگدست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا برترين صدقه ، صدقه زبان است كه با آن از ريختن خونها جلوگيرى كنى و پيشامد ناخوشايند را دفع كنى و به برادر مسلمانت سودى برسانى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه اين است كه شخص مسلمان علمى بياموزد و سپس آن را به برادر مسلمان خود ياد دهد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به پرسش از برترين صدقه ـ فرمود : صدقه اى كه به خويشاوند كينه ورز داده شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين صدقه ، سايه خيمه اى است كه در جهاد براى خدا بر پا مى شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، صدقه اى است كه در ماه رمضان داده شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بهترين صدقه ، خنك كردن جگر تفتيده است .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : كمك تو به ناتوان ، از بهترين صدقه هاست .
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454