کتابخانه احادیث شیعه

1121 ـ خُردسالى

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : عَرامَةُ حديث الصَّبيِّ في صِغَرِهِ زِيادَةٌ في عَقلِهِ في كِبَرِهِ . حديث
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بازيگوشى (شيطنت) بچّه در دوران كودكيش ، موجب افزايش عقل او در بزرگسالى اش مى باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در خردسالى اش رنج نَبَرد ،در بزرگسالى اش به ارجمندى نرسد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در دوران خردساليش بپرسد ، در روزگار بزرگسالى اش پاسخ دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه در خردسالى نياموزد ، در بزرگسالى پيشرفت نكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادان ، بچّه است اگر چه پير باشدو دانا ، بزرگ است اگر چه نوجوان باشد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : بازيگوشى (شيطنت) پسر دردوران كودكى پسنديده است ، براى اين كه در بزرگسالى بردبار شود . حديث
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461