کتابخانه احادیث شیعه

1215 ـ انواع عبادات

عيسى عليه السلام ـ خطاب به مردى ـ فرمود : چه كار مى كنى؟ عرض كرد: عبادت پيشه كرده ام. فرمود: پس چه كسى مخارج تو را تأمين مى كند؟ عرض كرد: برادرم. فرمود: برادرت از تو عابدتر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عبادت ده بخش است كه نه بخش آن طلب روزىِ حلال مى باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نگاه مهرآميز فرزند به پدر و مادرش عبادت است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نگريستن به دانشمند عبادت است ، نگريستن به پيشواى دادگر عبادت است ، نگاهِ دلسوزانه و مهرآميز به پدر و مادر عبادت است و نگريستن به برادرى كه براى خداوند عز و جل دوستش دارى عبادت است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گمان نيك داشتن به خداوند ، گونه اى از عبادت خداوند متعال است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انديشيدن در ملكوت آسمانها و زمين، عبادت مخلصان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به نرمى سخن گفتن و سلام كردن به همگان عبادت است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : فوق هر عبادت، عبادتى است و دوست داشتن ما خاندان، برترين عبادت است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465