عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

1582 ـ نكوهش دروغ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين ربا، دروغ است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه بنده دروغ بگويد، از بوى گندى كه پديد آورده است، فرشته به مسافت يك ميل از او فاصله گيرد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دروغ، درى از درهاى نفاق است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دروغگو، دروغ نمى گويد، مگر براثر حقارتى كه در وجود اوست و ريشه تمسخر، اعتماد كردن به دروغگويان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى، امانتدارى است و دروغ خيانت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بدترين سخن، دروغ است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : [نشانه] ايمان، اين است كه راستگويى را هر چند به زيان تو باشد بر دروغگويى، گرچه به سود تو باشد، ترجيح دهى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دروغگو، حقير و خوار است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ بدى اى بدتر از دروغ نيست.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام ـ در اندرز به هشام ـ فرمود : خردمند دروغ نمى گويد، اگر چه منافع اودر آن باشد.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

قوتُ الأجسادِ الطَّعامُ، وقوتُ الأرواحِ الإطعامُ؛
خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام كردن.

مشكاة الأنوار، ص 325

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450