کتابخانه احادیث شیعه

1621 ـ كمال انسان

امام على عليه السلام : دانا، طالب كمال است و نادان جوياى مال.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آگاهى انسان از ناقص بودنش،نشانه كمال و فراوانى فضل اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كمال، در دنيا ناياب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كمال مرد به شش خصلت است:به دو عضو كوچك او و دو شى ء بزرگش و دو هيئت او. دو عضو كوچك او دل و زبان اوست؛ اگر بجنگد ، با دلش مى جنگد و اگر سخن بگويد، با زبانش سخن مى گويد. دو عضو بزرگ او، خرد و همّت اوست و دو هيئت او مال و جمال اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كمال انسان، خرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از كمال آدمى است كه آنچه رازيبنده او نيست فرو گذارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : جامه شرم بپوش و زره وفادارى به تن كن و برادرى را نگه دار و با زنان كم سخن گوى، تا بلند مرتبگى تو كامل شود.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : كمال حقيقى، همان فهمِ در دين و شكيبايى در برابر بلاى سخت و اندازه نگه داشتن در معيشت است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه خصلت است كه به هر كس روزى شود كامل است: خردمندى، زيبايى و شيوا سخنى.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461