کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

1630 ـ سلامت انسان در نگهدارى زبان است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سلامت انسان، در نگهدارى زبان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چون آدمى صبح خود رابياغازد، اندامها همه در برابر زبان [با خواهش و التماس] كرنش مى كنند و مى گويند: درباره ما از خدا بترس؛ زيرا ما به تو وابسته ايم (سرنوشت ما به تو وابسته است)، اگر راست باشى، راست هستيم و اگر كج شوى، ما نيز كج مى شويم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ كس از گناهان در امان نمى ماند مگر آن كه زبانش را در كام كشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه زبانش را نگه نداشته باشد، عملى به جا نياورده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گرفتارى انسان از زبان است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زبانت را نگه دار؛ زيرا نگهداشتن زبان صدقه اى است كه براى خودت مى دهى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه زبانش را نگهدارد، خداوند عيبش را بپوشاند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ضربت زبان، دردناكتر از ضربت سرنيزه است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زبان درنده اى است كه اگر رها شود، گاز مى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ چيز به اندازه زبان، سزاوار زندان طولانى مدت نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است: «ايمان هيچ بنده اى درست نشود، تا آن كه دلش درست شود و دلش درست نشود، تا آن گاه كه زبانش درست شود» . بنابراين، هر كس از شما كه مى تواند با دستى نيالوده به خون و اموال مسلمانان و زبانى سالم از [هتك] آبرو و حيثيّت ايشان خداوند متعال را ديدار نمايد، بايد چنين كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زبان خردمند، در پس دل اوست و دل نابخرد، در پس زبان او.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : راستى كه اين زبان، كليد هرخوبى و بدى است. پس، سزاوار است كه مؤمن بر زبان خود مهر زند، همان گونه كه بر [كيسه ]زر و سيم خويش مهر مى زند.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

تَجاوَزوا عَنْ عَثَراتِ الْخاطِئينَ يَقيكُمُ اللّه‏ُ بِذلِكَ سوءَ الاَْقْدارِ؛

از لغزش‏هاى خطاكاران، درگذريد كه خداوند در عوض آن، شما را از پيشامدهاى ناگوار، حفظ خواهد كرد.

تنبيه الخواطر: ج 2، ص 120

چهل حديث « سيره حسنى » عليه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3458