کتابخانه احادیث شیعه

1646 ـ زن شايسته

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : [يك] زن نيكو ، بهتر از هزارمرد ناصالح است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دنيا ، كالا است و هيچ كالايى در دنيا ، بهتر از زن صالح نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نيكى زن باايمان ، همانندعمل هفتاد صدّيق است . و فسق و فجور زنى مؤمن ، همانند فسق و فجور هزار فاجر است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام سجاد عليه ‏السلام : :

مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرَضَ اللّه‏ُ عَلَيْهِ فَهُـوَ مِـنْ خَيْـرِ النـاسِ؛

هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.

اصول كافى: ج 3، ص 128

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461