کتابخانه احادیث شیعه

1668 ـ زمانِ كوچيدن نزديك است

امام على عليه السلام : هنگامى كه تو عقب مى روىو مرگ جلو مى آيد ، پس چه زود به يكديگر بر مى خوريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زمانِ كوچيدن نزديك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454