کتابخانه احادیث شیعه

رعايت انصاف در معاشرت با مردم

امام على عليه السلام : چه سخن حكيمانه جامعى است اين سخن كه : آنچه براى خود دوست مى دارى ، براى ديگران [نيز] دوست بدار ، و آنچه براى خود نمى پسندى ، براى ديگران [نيز] نَپسند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى نادانى آدمى همين بس كه از ديگران ، در آنچه خودش [نيز ]انجام مى دهد ، خُرده بگيرد!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترينِ مردم ، كسى است كه پيجوى عيب هاى مردم باشد و نابيناى عيب هاى خويش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در نامه به فرزندش حسن عليه السلام : فرزندم! خودت را ترازو ميان خود و ديگران قرار ده . پس آنچه براى خود دوست مى دارى ، براى ديگران [نيز ]دوست بدار ، و آنچه براى خود نمى پسندى ، براى ديگران [نيز] نپسند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462