کتابخانه احادیث شیعه

55. شهادت به حقّ، حتى به زيان خود

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! پيوسته به عدالت قيام كنيد. براى خدا شهادت دهيد، اگر چه به زيان خود شما، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد؛ چرا كه اگر آنها غنى يا فقير باشند، خداوند از آنها سزاوارتر است. بنا بر اين، از هوا و هوس پيروى نكنيد كه از حقّ منحرف خواهيد شد و اگر حقّ را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نماييد، قطعا خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است.
نمایش منبع
با تقواترين مردم، كسى است كه حقّ را بگويد؛ به سودش باشد يا به ضررش.
نمایش منبع
درباره آيه «و شاهدان چون (به شهادت دادن) فراخوانده شدند، ابا نكنند»، فرمودند: يعنى كسى كه در كارى (واقعه اى)، شاهد بودن را پذيرفته است، نبايد هنگام دعوت به گواهى دادن، خوددارى كند؛ بلكه بايد شهادت دهد و در آن، خيرخواه باشد و از سرزنش هيچ سرزنشگرى نترسد و بايد به نيكى فرمان دهد و از بدى و زشتى باز دارد.
نمایش منبع
هان! مبادا ترس از مردم، مانع حق گويى كسى شود كه حقيقت را مى داند. بدانيد كه بالاترين جهاد، گفتن سخن حقّ در برابر حاكم ستمگر است.
نمایش منبع
خوشا به سعادت سبقت جويان به سايه عرش. گفتند: اى رسول خدا! آنان كيانند؟ فرمودند: آنان كه چون حقّ را بشنوند بپذيرند و هرگاه حقّ از آنان خواسته شود، دريغ نكنند و براى مردم همان گونه قضاوت كنند كه براى خود مى كنند.
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن أحبَّ قَوماً حَشَرَهُ اللّه‏ُ فِى زُمرَتِهِم؛

هر كس گروهى را دوست بدارد، خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

نهج الفصاحه: ص 609، ح 2986

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469