کتابخانه احادیث شیعه

175. سبقت بگيريد

[ترسندگان از خدا و مؤمنان به آيات پروردگار و شرك نورزان به خدا] و كسانى كه آنچه را [در راه خدا] دادند، در حالى مى دهند كه دل هايشان از اين هراسناك است كه عاقبت به سوى پروردگارشان باز مى گردند. چنين كسانى به كارهاى خير مى شتابند و در انجام آن از يكديگر پيشى مى گيرند.175. سبقت بگيريد
نمایش منبع
خداوند فرياد رسىِ دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد.
نمایش منبع
خوشبخت كسى است كه سراى باقى را كه نعمتش پايدار است، بر سراى فانى كه عذابش بى پايان است برگزيند و از آنچه در اختيار دارد براى سرايى كه به آنجا مى رود پيش فرستد؛ قبل از آن كه آنها را براى كسى بگذارد كه او با انفاق آن خوشبخت مى شود ولى خودش با گردآورى آن (دارايى ها) بدبخت شده است.
نمایش منبع
توفيق [انجام كار نيك] از خوشبختى و بى توفيقى از بدبختى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454