کتابخانه احادیث شیعه

204. به خوبان نزديك واز بدان فاصله بگير

بگو: هرگز بد و خوب برابر نيستند، اگر چه زيادى بدها تو را به شگفت آورد، پس تقواى الهى پيشه كنيد اى صاحبان عقل، اميد آن كه رستگار شويد.204. به خوبان نزديك و از بدان فاصله بگير
نمایش منبع
خوبى كننده، بهتر از خودِ خوبى و بدى كننده، بدتر از خودِ بدى است.
نمایش منبع
هر بنده اى كه خيرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند خيرى را از او آشكار مى سازد و هر بنده اى كه شرّى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند شرى را از او آشكار مى گرداند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454