کتابخانه احادیث شیعه

241. بهترين احكام، آسان ترين آن است

خداوند براى شما آسانى مى خواهد و سختى نمى خواهد.
نمایش منبع
من براى آوردن دين پاكيزه و آسان، برگزيده شده ام و هر كس با روش من مخالفت كند، از من نيست.241. بهترين احكام، آسان ترين آن است
نمایش منبع
ابن اَدرَع مى گويد: رسول خدا صلي الله عليه و آله مردى را در حال نماز خواندن ديدند و لحظاتى به او نگريستند. سپس فرمودند: آيا فكر مى كنى او به راستى نماز مى خواند؟ عرض كردم: اى رسول خدا! او از همه مردم مدينه بيشتر نماز مى خواند. فرمودند: اين حرف را به خود او نگو كه نابودش مى كنى. سپس فرمودند: خداوند، حقيقتا خواستار راحتى اين امّت است و نمى خواهد كه آنها به زحمت بيفتند.
نمایش منبع
آسان بگيريد و سخت نگيريد و جذب كنيد و فرارى ندهيد.
نمایش منبع
خداوند، مرا براى رهبانيت (گريز از دنيا) نفرستاده است و بهترين دين نزد خدا، دين پاكيزه و آسان است.

نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454