کتابخانه احادیث شیعه

258. درمان كنيد

خداوند، افراد خيانت پيشه گنه كار را دوست ندارد.
نمایش منبع
گناهان، درد هستند و استغفار، داروست و درمان [گناهان] به اين است كه ديگر تكرار نشوند.
نمایش منبع
اگر هر يك از شما از روزىِ خود بگريزد، روزى در پى اش مى آيد تا به وى برسد، همچنان كه اگر از اجل خود بگريزد، اَجَل به دنبالش مى آيد تا به وى برسد. و كسى كه خيانتى كند [و مالى به دست آورد]، به همان مقدار، از روزى اش كم مى شود و گناه آن هم برايش نوشته مى گردد.
نمایش منبع
عاقلان، زيادىِ دنيا را هم رها كردند، چه رسد به گناهان! ترك دنيا، فضيلت [و ارزش] است، در حالى كه ترك گناهان، واجب است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله: :

ثَلاثَةٌ يَفرَحُ بِهِنَّ الجِسمُ و يَربو: الطّيبُ، ولِباسُ اللَّيِّنِ، وشُربُ العَسَلِ؛

سه چيز است كه بدن با آن، شاداب و سرزنده مى‏‌شود: بوى خوش، لباس نرم و خوردن عسل

طبّ النبيّ صلی الله علیه و آله : ص 6

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454