کتابخانه احادیث شیعه

274. نهايتا مقابله به مثل نه بيشتر

هر كس به شما تعدّى كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد! و تقواى الهى پيشه نمايند [و زياده روى ننماييد] ! و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است.
نمایش منبع
سنگ را به همان سَمتى كه از آن جا پرتاب شده است، برگردان؛ زيرا بدى، جز با بدى، دفع نمى شود.
نمایش منبع
هر كس از خطاكار انتقام بگيرد، ارزش خود را در دنيا از بين مى بَرد و پاداش آخرت را از دست مى دهد.
نمایش منبع
هر كس [رفتار] نابخرد را با نابخردى تلافى كند، به رفتار وى رضايت داده است؛ زيرا از الگوى آن پيروى كرده است.
نمایش منبع
خداوند، ايمان را براى پاك كردن [جامعه] از شرك ... و قصاص را، براى حفظ خون ها واجب فرموده است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454