کتابخانه احادیث شیعه

287. حزب اللّه ، با تقوا و نيكوكار است

كسانى كه ولايت خدا و پيامبر او و افراد با ايمان را بپذيرند، (پيروزند، زيرا) حزب خدا پيروز است.
نمایش منبع
خوشا به سعادت كسى كه وظيفه خود را نسبت به پروردگارش انجام مى دهد ... و از مردمى است كه ترس روز قيامت، شب هنگام، چشمانشان را بيدار نگه مى دارد و پهلوهايشان را از بستر نرم، دور مى سازد و لب هايشان به ذكر خداوند مى جنبد و از زيادى استغفار، گناهانشان پاك مى شود. آنان حزب خدا هستند و بدانيد كه حزب خدا پيروز است.
نمایش منبع
آيا دوست دارى كه از حزب پيروز خدا باشى؟ در برابر خداوند پاك، تقوا پيشه كن و در همه كارهايت درستكار باش؛ چرا كه خداوند، پشتيبان تقواپيشگان و درستكاران است.
نمایش منبع
هر كس دوست دارد بر كشتى نجات بنشيند و به دستگيره محكم چنگ زند و به ريسمان ناگسستنى خداوند بياويزد، پس بعد از من، با على دوستى كند و با دشمنش دشمنى ورزد و از امامانِ هدايتگرِ نسل او پيروى كند؛ زيرا كه آنان جانشين و وصى من هستند ... حزب آنان، حزب من و حزب من، حزب خداى ـ عزّ و جلّ ـ است و حزب دشمنان آنان، همان حزب شيطان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454