کتابخانه احادیث شیعه

بلا براى دوستان است!

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به ابوذر ـ فرمود : اگر ما را دوست دارى، پس براى رو در رو شدن با فقر رو پوشى فراهم آر؛ زيرا فقر به سوى دوستداران ما شتابنده تر مى آيد، تا شتاب سيلاب از فراز تپّه به پايين آن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هر كه ما خاندان را دوست دارد، بايد براى [رو در رويى با] فقر تن پوشى [محافظ] ـ يا فرمود: ـ بَرگستوانى آماده سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اگر كوهى مرا دوست بدارد درهم فرو ريزد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ وقتى مردى نزد ايشان آمد و عرض كرد: به خدا سوگند من شما خاندان را دوست دارم ـ فرمود : پس، جامه بلا بر تن كن؛ زيرا سوگند به خدا كه بلا به سوى ما و پيروان ما شتابنده تر مى آيد تا حركت سيلاب در درّه. بلا از ما آغاز مى شود و سپس به شما مى رسد؛ و آسايش نيز از ما آغاز مى شود و سپس به شما مى رسد.
نمایش منبع
بحار الأنوار ـ به نقل از سعد بن طريف ـ : در خدمت امام باقر عليه السلام بودم كه جميل ازرق وارد شد. آنان از بلاها و گرفتاريهاى شيعه سخن به ميان آوردند. امام باقر عليه السلام فرمود: عدّه اى نزد على بن الحسين عليهما السلام و عبد اللّه بن عباس آمدند و همين حرفهايى را كه شما زديد، به آنها گفتند. آن دو خدمت حسين بن على عليهما السلام آمدند و گفته هاى آنان را به عرض رساندند؛ حسين عليه السلام فرمود: به خدا سوگند كه بلا و فقر و كشتار به سوى دوستداران ما شتابنده تر است از تاخت اسبان تاتارى و از سرازير شدن سيلاب به صَمَر آن. عرض كردم: صَمَر چيست؟ فرمود: سيل گاه، و اگر چنين نبوديد، هر آينه ما شما را از خود نمى شمرديم.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در وصف دوستداران اهل بيت عليهم السلام ـ فرمود: و گروهى هستند كه در آشكار و نهان ما را دوست دارند، اينان طراز برترند، از آبى شيرين و گوارا نوشيده اند و تأويل و تفسير قرآن را مى دانند و از فصل الخطاب و علّت اسباب آگاهند ؛ اينان همه طراز اولند و فقر و ندارى و انواع بلا، شتابانتر از دويدن اسب به سويشان بشتابد و سختى و تنگدستى، آنان را فرا گيرد و دچار تزلزل شوند و به فتنه در افتند و يكى زخم بردارد و ديگرى سرش بريده شود، و [اينان ]در هر شهر دور دستى، پراكنده باشند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469