عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نهم : روز شوراها

صفحه اختصاصي حديث و آيات

قال الله تعالي : و كسانى كه . . . كارشان در ميانشان مشورت است .

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات

قال الله تعالي : اى پيامبر! در كارها با ايشان مشورت كن ، و آن گاه كه تصميم گرفتى بر خدا توكّل كن .

پرینت احادیث

پيامبر صلي الله عليه و آله :مشورت دژى در مقابل [هجوم] پشيمانى و مايه ايمنى از سرزنش است .

پرینت احادیث

پيامبر صلي الله عليه و آله :اى على! با ترسو مشورت مكن ؛ زيرا راه حلّ مشكل را بر تو تنگ مى كند ، و با بخيل مشورت مكن ؛ زيرا تو را از هدف باز مى دارد ، و با حريص مشورت مكن ؛ زيرا آزمندى را در نظرت زينت مى دهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :هيچ پشتيبانى اطمينان بخش تر از مشورت نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :با دشمن خردمندت مشورت كن ، ولى از رأى دوست نادان خود بيمناك باش .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :بهترين كسان براى مشورت ، صاحبان خرد و دانش و افراد با تجربه و دورانديش اند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :پيش از تصميم گيرى ، مشورت كن و پيش از عمل بينديش .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :مشورت دهنده بايد در ارائه نظرش كوشا باشد ، و ضمانت پيروزى بر عهده او نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :رأى و نظر كسى برتر است كه خود را از رأى مشاور بى نياز نداند .

پرینت احادیث

امام حسن عليه السلام :هيچ قومى با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : در مشورت نخستين كس مباش كه نظر مى دهد و از اظهار نظر ناسخته بپرهيز .

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام :كسى كه مشورت كند ، اگر كارش را درست انجام دهد ، مردم او را بستايند و اگر به خطا رود ، معذورش دارند .

پرینت احادیث
کلید واژه : شورا مشورت


 

امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453