کتابخانه احادیث شیعه

نهم : روز جهانى سالمندان

صفحه اختصاصي حديث و آيات
قال الله تعالي : اگر يكى از آن دو يا هر دو (پدر و مادر) در كنار تو به سال خوردگى رسيدند به آنها [حتّى] «اوف» مگو.
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :از جمله تجليل خدا ، بزرگداشت مسلمان سپيدموى است .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :احترام به فرد سال خورده از امّت من ، احترام به من است .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :بركت با سال مندان شما قرين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :وقار پيرى ، روشنايى و زيور است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :از ما نيست كسى كه به بزرگ سالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :سال خوردگان خود را بزرگ بداريد و صله ارحام به جاى آريد .
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454