کتابخانه احادیث شیعه

سخنان برگزيده

امام على عليه السلام :تصميم به انجام دادن كارى كه درستى آن برايت روشن نيست مگير .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :سلامتى دين و دنيا در مدارا كردن با مردم است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :انديشيدن به خوبى ها آدمى را به انجام دادن آنها بر مى انگيزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستيز و بگو مگوى با بى خردِ بى دانش را واگذار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با مردم زيبا سخن بگوييد تا پاسخ زيبا بشنويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خوش بينى ، اندوه را مى كاهد و از افتادن در بند گناه مى رهاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :عذر برادرت را بپذير و اگر عذرى نداشت ، عذرى برايش بتراش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :گناهى كه اندوهگين ات كند ، نزد خدا بهتر است از كار نيكى كه به خودپسندى گرفتارت سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :به فرودست خود رحم كن ، تا فرادستت بر تو رحم آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :حق با شخصيّت ها شناخته نمى شود ؛ حقّ را بشناس تا اهل آن را بشناسى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بدترين شما سخن چينان و تفرقه اندازان ميان دوستان اند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مجلسى كه با غيبت آباد شود ، دين در آن تباه مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454