کتابخانه احادیث شیعه

سخنان برگزيده

امام على عليه السلام :تصميم به انجام دادن كارى كه درستى آن برايت روشن نيست مگير .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :سلامتى دين و دنيا در مدارا كردن با مردم است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :انديشيدن به خوبى ها آدمى را به انجام دادن آنها بر مى انگيزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ستيز و بگو مگوى با بى خردِ بى دانش را واگذار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با مردم زيبا سخن بگوييد تا پاسخ زيبا بشنويد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خوش بينى ، اندوه را مى كاهد و از افتادن در بند گناه مى رهاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :عذر برادرت را بپذير و اگر عذرى نداشت ، عذرى برايش بتراش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :گناهى كه اندوهگين ات كند ، نزد خدا بهتر است از كار نيكى كه به خودپسندى گرفتارت سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :به فرودست خود رحم كن ، تا فرادستت بر تو رحم آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :حق با شخصيّت ها شناخته نمى شود ؛ حقّ را بشناس تا اهل آن را بشناسى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بدترين شما سخن چينان و تفرقه اندازان ميان دوستان اند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مجلسى كه با غيبت آباد شود ، دين در آن تباه مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

مَن لَم يَجعَل لَهُ مِن نَفسِهِ واعِظا فَإنَّ مَواعِظَ النّاسِ لَن تُغنِيَ عَنهُ شَيئا؛

كسى كه واعظى درونى نداشته باشد، موعظه‏ هاى مردم سودى به او نمى‏ رساند.

بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 173

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454