عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

سخنان برگزيده

امام على عليه السلام :تصميم به انجام دادن كارى كه درستى آن برايت روشن نيست مگير .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :سلامتى دين و دنيا در مدارا كردن با مردم است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :انديشيدن به خوبى ها آدمى را به انجام دادن آنها بر مى انگيزد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ستيز و بگو مگوى با بى خردِ بى دانش را واگذار .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :با مردم زيبا سخن بگوييد تا پاسخ زيبا بشنويد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :خوش بينى ، اندوه را مى كاهد و از افتادن در بند گناه مى رهاند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :عذر برادرت را بپذير و اگر عذرى نداشت ، عذرى برايش بتراش .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :گناهى كه اندوهگين ات كند ، نزد خدا بهتر است از كار نيكى كه به خودپسندى گرفتارت سازد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :به فرودست خود رحم كن ، تا فرادستت بر تو رحم آورد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :حق با شخصيّت ها شناخته نمى شود ؛ حقّ را بشناس تا اهل آن را بشناسى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :بدترين شما سخن چينان و تفرقه اندازان ميان دوستان اند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :مجلسى كه با غيبت آباد شود ، دين در آن تباه مى شود .

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام:

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛
برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3432