کتابخانه احادیث شیعه

راه آزمودن دوست

لقمان عليه السلام : برادرت را نشناسى، مگر زمانى كه به او نياز پيدا كنى .
نمایش منبع
سليمان عليه السلام : درباره كسى قضاوت نكنيد، تا آن گاه كه ببينيد با چه كسى دوستى مى كند؛ زيرا آدمى به همگنان و همدمانش شناخته مى گردد و به ياران و دوستانش نسبت داده مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به هنگام از دست رفتن قدرت است كه دوست از دشمن، بازشناخته مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در سختيهاست كه دوست، آزموده مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردم جز با آزمايش شناخته نمى شوند؛ پس زن و فرزند خود را در غيابت آزمايش كن و دوستت را در گرفتاريش و خويشاوندت را در تنگ دستيت و كسانى را كه زبان مهر و محبّت و ثنا دارند در بيكاريت، تا بدين وسيله به موقعيت خود نزد آنان پى ببرى .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوست با سه چيز آزموده مى شود؛ اگر در آنها همراهى كرد، دوست يكرنگ است و گر نه دوستِ دوران خوشى است، نه دوست دوران سختى: از او مالى بخواهى، يا او را بر مالى امين كنى، و يا در سختى و ناخوشى او را شريك خود گردانى .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر يك از برادرانت كه سه بار بر تو خشم گرفت و از تو بدى نگفت، او را براى خود نگه دار .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه خواستى از صداقت برادرت نسبت به خود آگاه شوى او را خشمگين كن؛ اگر بر دوستيش با تو پايدارى ورزيد، او برادر توست، و گر نه نيست .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اَللّهَ اَللّهَ فِى الصَّلاةِ فَاِنَّها عَمُودُ دِينِكُمْ؛

خدا را! خدا را! درباره نماز، كه ستون دين شماست.

نهج البلاغه: ن 47، ص 978

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461