کتابخانه احادیث شیعه

فضيلت روزه دار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روزه دار گر چه در بستر خويش خفته باشد ، تا زمانى كه غيبت مسلمانى را نكند ، در حال عبادت خداست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خواب روزه دار ، عبادت است و نفَس كشيدن او ، تسبيح .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهشت را درى است به نام ريّان (سيراب، شاداب) كه جز روزه داران از آن وارد نشوند .حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ روزه دارى نيست كه بر عده اى در حال غذا خوردن وارد شود ، مگر اين كه اندامهايش تسبيح گويند و فرشتگان بر او درود فرستند و درود فرشتگان، آمرزش خواهى است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه روزه، او را از خوردنِ غذايى كه هوس آن را كند باز دارد ، بر خداست كه وى را از غذاى بهشت سير كند و از شراب بهشتى به او بنوشاند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در هنگام افطار روزه اش ـ گفت : بار خدايا! براى تو روزه گرفتيم و با روزىِ تو افطار مى كنيم ؛ پس آن را از ما بپذير ؛ تشنگى رفت و رگها [مجدّدا ]شاداب شد و پاداش بر جاى مانْد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوابِ روزه دار ، عبادت است و خاموشى او، تسبيح و دعايش، پذيرفته و عملش، دو چندان . براستى كه براى روزه دار به هنگام افطار دعايى است كه در درگاه خدا ردّ نمى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : روزه دار دو شادى دارد : يك شادى هنگام گشودن روزه اش و شادى ديگر هنگام ديدار با پروردگارش .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه روزه دارى را افطارى دهد ، اجرش همانند اجر او باشد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خواب روزه دار ، عبادت است و سكوتش ، تسبيح و عملش ، پذيرفته و دعايش ، مستجاب .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن كان أكثرُ همّهِ نيلَ الشّهَواتِ نُزِعَ مِن قلبهِ حلاوةُ الإيمانِ

هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود

تنبيه الخواطر :ج2 ، ص116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454