کتابخانه احادیث شیعه

انواع عبادت

جبرئيل عليه السلام : اى محمد! اگر قرار بود ما در روى زمين عبادت كنيم، سه كار مى كرديم: آب دادن به مسلمانان، كمك كردن به مردان عيالوار و پوشاندن گناهان [ديگران].
نمایش منبع
ارشاد القلوب : در حديث معراج آمده است: اى احمد! عبادت ده قسمت است ، كه نُه قسمت آن طلب روزى حلال مى باشد؛ پس، اگر خوراك و نوشيد نيت پاك و حلال باشد، در پناه و حمايت من هستى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عبادت ده بخش است كه نه بخش آن طلب روزىِ حلال مى باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عبادت هفتاد جزء است و برترين جزء آن طلب روزىِ حلال است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نگاه مهر آميز فرزند به پدر و مادر عبادت است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نگريستن به دانشمند عبادت است، نگريستن به پيشواى دادگر عبادت است، نگاهِ دلسوزانه و مهر آميز به پدر و مادر عبادت است و نگريستن به برادرى كه براى خداوند عزّ و جلّ دوستش دارى عبادت است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : گمان نيك داشتن به خداوند، گونه اى از عبادت خداوند عزّ و جلّ است.
نمایش منبع
عيسى عليه السلام ـ خطاب به مردى ـ فرمود : چه كار مى كنى؟ عرض كرد: عبادت پيشه كرده ام. فرمود: پس چه كسى مخارج تو را تأمين مى كند؟ عرض كرد: برادرم. فرمود: برادرت از تو عابدتر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انديشيدن در ملكوت آسمانها و زمين، عبادت مخلصان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انديشيدن در نعمتهاى خداوند، عبادتى نيكوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به نرمى سخن گفتن و سلام كردن به مردم عبادت است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : فوق هر عبادت، عبادتى است و دوست داشتن ما خاندان، برترين عبادت است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462