کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

نهى از فرو گذاشتن كار خوب، به خاطر كوچك شمردن آن

امام صادق عليه السلام : ابليس ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ به لشكريانش گفت: اگر در سه كار بر فرزند آدم چيره آيم ، ديگر باكى ندارم كه چه كارى مى كند؛ زيرا آن كار از او پذيرفته نمى شود: هرگاه عملش را زياد شمارد و گناهش را از ياد برد و خودپسند شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند چهار چيز را در چهار چيز نهفته است: خشنودى خود را در طاعتش نهفته است، پس هيچ چيز از طاعت او را خُرد مشمار؛ كه چه بسا رضايت خدا در همان طاعت نهفته باشد و تو بى خبرى. ناخشنودى خويش را در نا فرمانيش نهفته است، پس هيچ چيزى از معصيت او را خرد مشمار؛ كه چه بسا ناخشنودى او در همان معصيت باشد و تو بى خبرى. اجابت خويش را در دعا به درگاهش نهفته است، پس هيچ دعايى به درگاه او را خرد مشمار؛ كه چه بسا آن دعا با اجابت همراه باشد و تو بى خبرى. و دوست و ولىّ خود را در ميان بندگانش نهفته است، پس هيچ يك از بندگان خدا را كوچك مشمار؛ كه چه بسا همان بنده [كه خوارش شمرده اى] دوست خدا باشد و تو بى خبرى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه هر آنچه در روز رستاخيز زيان مى رساند، كوچك نيست و هر آنچه در روز رستاخيز سود مى رساند نيز كوچك نيست. پس درباره آنچه [از قيامت كه ]خداوند به شما خبر داده است همانند كسى باشيد كه آن را به چشم مى بيند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كار خوب انجام دهيد و هيچ كار خوبى را كوچك مشماريد؛ زيرا كوچك آن هم بزرگ است و اندكش بسيار.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : كار خوبى را كه مى كنى هرگز كوچك مشمار؛ زيرا آن را در جايى خواهى ديد كه خوشحالت مى كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چيزى را كه مايه تقرّب تو به خداوند عزّ و جلّ مى شود، كوچك مشمار، اگر چه [بخشش] نصف خرمايى باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

فاطمه زهرا عليهاالسلام :

مَن أصعَدَ إلى اللّه‏ِ خالصَ عبادَتِهِ أهبَطَ اللّه‏ُ عزّوجلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِه

هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترين چيزى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد

تنبيه الخواطر : ج2 ، ص108

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3464