کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسانى كه شايسته اند دشمن ناميده شوند

امام صادق عليه السلام : خرده گيرى، مايه دشمنى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه عيب تو را از تو پنهان سازد و پشت سرت عيبجويى كند، او دشمن است، از او حذر كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عدّو (دشمن) را به اين سبب عدّو گفته اند كه به تو تعدّى مى كند. پس هركه در عيبهايت با تو مسامحه كند (آنها را نگويد، تا در صدد رفعشان برآيى) عدوّ تعدّى كننده به توست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكم آدم، دشمن اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه از تو باك نداشته باشد (به تو اهميت ندهد) او دشمن توست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستان تو سه گروهند و دشمنانت نيز سه گروه؛ دوستانت عبارتند از: دوست تو و دوست دوست تو و دشمن دشمن تو. دشمنانت عبارتند از: دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمن تو.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461