کتابخانه احادیث شیعه

منع كردن از كمك به نااهل

امام على عليه السلام : نيكى كردن جز به انسان خانواده دار يا متديّن درست نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى كسى كه بيجا و به افراد نامستحق و نااهل نيكى مى كند، از اين نيكى، بهره اى نباشد، مگر ستايش فرومايگان و مدح نابكاران و سخن نادانان، كه تا وقتى به آنها نيكى كند گويند: چه دست بخشنده اى دارد! حال آن كه در جايى كه به خدا مربوط مى شود و در راه او بايد كمك كند، بخل مى ورزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبى، يك گنج است؛ پس، بنگر كه آن را به كه مى سپارى؛ احسان يك اندوخته است، پس، مراقب باش كه آن را نزد كه مى گذارى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در خوبى كردن به كسى كه قدر شناس نباشد، هيچ خيرى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر گاه به فرومايه نيكى كنى، در پاسخ به خوبى اى كه به او كردى، تو را بدى رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به نااهل احسان كند، به احسان ستم كرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس به آن كه لايق خوبى نيست خوبى كند، به خوبى و احسان خود ستم كرده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند متعال به موسى عليه السلام وحى فرمود: از هر دست بدهى از همان دست پس مى گيرى و هر گونه عمل كنى، به همان سان پاداش مى گيرى؛ هر كس به آدم بد، خوبى كند پاداش بد مى بيند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چهار چيز هدر رفته است: بذر در شوره زار، چراغ در نور ماه، غذا خوردن با شكم سير و خوبى كردن به كسى كه شايستگى آن را ندارد.
نمایش منبع
الأمالى للمفيد : در تورات نوشته شده است: هر كس به احمق خوبى كند آن خوبى برايش گناه نوشته مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462