کتابخانه احادیث شیعه

تفسير علم

خضر عليه السلام ـ در سفارش به موسى عليه السلام ـ گفت : بر دلت جامه تقوا بپوشان تا به دانش دست يابى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : علم دو گونه است: علمى كه بر زبان است و آن بر آدمى حجّت است و علمى كه در دل است و علم سودمند اين علم است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : علم دو گونه است: علمى كه در دل است و علم سودمند همين علم است و علمى كه بر زبان است و حجّت خدا بر آدمى اين علم است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه دانشش بر هوسش چيره آيد، اين دانش دانشى سودمند است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه پند گرفت بينا شد و هر كه بينا شد فهميد و هر كه فهميد، دانست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : پزشكى است كه با دانشِ پزشكى خود ميان مردم مى گردد··· با داروى خود در پى يافتن جايگاههاى غفلت و سرگردانى است. آنان ـ يعنى بنى اميه ـ از پرتوهاى حكمت، روشنايى نگرفتند و از آتش زنه هاى علوم فروزان، آتشِ [علوم حقّه الهى را ]استخراج نكردند. از اين رو، همانند چارپايانِ چرنده و تخته سنگهاى سخت هستند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف قرآن ـ فرمود : خداوند آن را زداينده عطش عالمان و بهار دلهاى فقيهان قرار داده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دانش، تو را به سوى آنچه خداوند بدان فرمانت داده راهنمايى مى كند و زهد، راه رسيدن به آن را برايت هموار مى گرداند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مردى خدمت رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! علم چيست؟ فرمود: خاموشى. عرض كرد: سپس چه؟ فرمود: گوش سپردن. عرض كرد: ديگر چه؟ فرمود: حفظ و مراقبت. عرض كرد: آن گاه چه؟ فرمود: به كار بستنِ آن. عرض كرد: سپس چه، اى رسول خدا؟ فرمود: انتشار دادن آن.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دانش به آموختن نيست، بلكه نورى است كه در دل هر كس كه خداوند تبارك و تعالى بخواهد هدايتش كند، مى افتد. بنا بر اين، اگر خواهان دانش هستى، نخست حقيقت عبوديت را در جان خودت جويا شو و دانش را از طريق به كار بستن آن بجوى و از خداوند فهم و دانايى بخواه تا تو را فهم و دانايى دهد.
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت زهرا سلام الله علیها : :

ما جَعَلَ اللّه‏ُ بَعدَ غَديرِ خُمٍّ مِن حُجَّةٍ و لا عُذرٍ؛

خداوند پس از غدير خم براى كسى حجّت و عذرى باقى نگذاشت.

دلائل الإمامَه، ص 122

چهل حدیث « غدیر »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461