عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

توصيف روز قيامت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آدمى آن گونه كه زندگى كرده است، مى ميرد و بر همان حالى كه مرده است، برانگيخته مى شود.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در روز قيامت خداوند مردمى را به صورت مورچه بر مى انگيزد كه مردم آنها را لگدمال مى كنند. پس، گفته مى شود : اينها كيستند كه به شكل مورچه اند؟ گفته مى شود : اينان متكبّران در دنيايند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در روز قيامت، همگان تشنه وارد مى شوند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در تاريكى روز قيامت، شعار مردم «لا إله إلاَّ اللّه » است.

پرینت احادیث

الترغيب و الترهيب: در روايتى آمده است : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در ميان ما برخاست و شروع به موعظه كرد و فرمود : اى مردم! همانا شما پا برهنه و عريان و ختنه نشده، در پيشگاه خداوند محشور مى شويد «همان گونه كه در آغاز آفريديم، او را بر گردانيم».

پرینت احادیث

الترغيب و الترهيب : آن راست گوى تصديق شده (پيامبر صلى الله عليه و آله ) به من فرمود كه: مردم در سه گروه محشور مى شوند : گروهى در حالى كه سواره اند و سير و پوشيده، گروهى فرشتگان آنها را به رو بر زمين مى كشند و در آتش محشورشان مى كنند و گروهى راه مى روند و تند پيش مى روند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى بى خبر كج رو! بشنو از اندرزگوى راهنما؛ روز رستاخيز، روز عرضه اعمال و بازخواست و پاداش و كيفر قرار داده شده است، روزى كه كارهاى مردم به آن جا برگردانده مى شود و همه گناهان شماره مى گردد، روزى كه حدقه چشمها گداخته مى شود و آبستنها آنچه در شكم دارند فرو مى نهند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زمان بعد از برانگيخته شدن سخت تر از قبر است، روزى است كه در آن كودكان خُرد سال پير مى شوند و بزرگسالان هوش از سرشان مى رود و جنينها سقط مى شوند··· هول و هراس آن روز حتى فرشتگانِ بى گناه را به وحشت مى افكند··· چه رسد به كسى كه با گوش و چشم و زبان و دست و پا و شرمگاه و شكم خويش گناه كرده است [واى بر او] اگر خداوند وى را نيامرزد و آن روز بر او رحم نكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : روز قيامت روزى است كه خداوند همگان را، از اولين نفر تا آخرين نفر، براى رسيدگى به حسابشان و جزاى اعمالشان گرد مى آورد، در حالى كه به فروتنى ايستاده اند و عرق از سر و رويشان مى ريزد و زمين آنها را مى لرزاند. [در آن روز ]نيكو حالترين مردم كسى است كه جايگاهى بيابد و براى خود جايى پيدا كند!

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : روز قيامت كه مردم در برابر پروردگار جهانيان برخيزند، چنان نزديك به هم و فشرده اند كه سهم هر كس از زمين [آن جا] به اندازه جاى پاى اوست، مانند تير در تيردان، كه نمى تواند از جاى خود تكان بخورد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إن جَعَلتَ دِينَكَ تَبَعاً لدُنياكَ أهلَكتَ دينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الخاسِرينَ، إن جَعَلتَ دُنياكَ تَبَعاً لِدينِكَ أحرَزْتَ دِينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الفائزينَ؛
اگر دينت را تابع دنيايت كنى، دين و دنيايت، هر دو را از بين برده‏ اى و در آخرت از زيانكاران خواهى بود، اما اگر دنياى خود را تابع دينت كنى دين و دنيايت، هر دو را به دست آورده‏ اى و در آخرت از رستگاران خواهى بود.

غرر الحكم : 3750 ـ 3751

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3439