کتابخانه احادیث شیعه

داروى خشم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى على! خشمگين مشو و هرگاه به خشم آمدى بنشين و درباره قدرتى كه پروردگار بر بندگان دارد و گذشتى كه از آنها مى كند، بينديش. و هرگاه به تو گفته شد : از خدا بترس، خشمت را دور افكن و به گذشت و بردبارى خويش مراجعه كن.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما خشمگين شد، اگر ايستاده است بنشيند و چنانچه خشمش برطرف نشد، دراز بكشد.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از ابو وائل قاص ـ : نزد عروة بن محمّد رفتيم و مردى با او سخنى گفت و عصبانيش كرد. عروه برخاست و وضو گرفت و گفت : پدرم از جدّم عطيّه برايم حديث كرد و گفت : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : خشم از شيطان است و شيطان از آتش آفريده شده است و آتش با آب خاموش مى شود. پس، هرگاه فردى از شما خشمگين شد، وضو بگيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خشم را با خاموشى درمان كنيد و خواهش نفس را با خرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس خشمگين شود، اگر ايستاده است بيدرنگ بنشيند؛ زيرا اين كار وسوسه شيطان را از بين مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با بردبارى به جنگ خشم رفتن، نشانه شرافتمندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اندوه هاى بردبارى را جرعه جرعه نوشيدن، آتش خشم را خاموش مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با بردبارى به جنگ خشم برويد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هر كس خشمگين شود، اگر ايستاده است بنشيند؛ در اين صورت، وسوسه شيطان از او دور مى شود و اگر نشسته است برخيزد··· .
نمایش منبع
حدیث روز

امام رضا عليه ‏السلام : :

الناسُ ضَربانِ: بالِغٌ لا يَكتَفي، وطالِبٌ لا يَجِدُ؛

مردم دو دسته اند: آن كه [به دنيا] رسيده ولى بسنده نمى كند و كسى كه به دنبال آن است و آن را نمى يابد.

كشف الغمّة: ج ۳، ص ۱۰۰

چهل حدیث « گهرهای رضوی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469