عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

عوامل سخت دلى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در غير از ذكر خدا، زياده گويى نكنيد؛ زيرا زياده گويى در غير ذكر خدا، موجب سخت دلى مى شود و دورترين مردم از خدا، سخت دل است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز دل را سخت مى كند: بيهوده شنوى، شكار كردن ، و آمد و شد به دربار سلطان.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ترك عبادت، دل را سخت مى كند. رها كردن ياد خدا، جان را مى ميراند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه شركت در سه نماز جمعه را از روى بى اعتنايى به آن ترك كند، خداوند بر دلش مُهر زند.

پرینت احادیث

عيسى عليه السلام : ستور را هر گاه سوار نشوند و از آن بار و كار نكشند، سركش و كج خلق مى شود. دلها نيز چنين اند، هر گاه با ياد مرگ نرم نشوند و عبادت مداوم آنها را به رنج نيفكند، سخت و سنگ مى شوند.

پرینت احادیث

الكافى : از نجواهاى خداوند عزّ و جلّ با موسى عليه السلام اين بود كه : اى موسى! در دنيا آرزوى خود را دراز مگردان، كه دلت سخت مى شود و سخت دل از من دور است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اشكها نخشكيد مگر به سبب سخت شدن دلها و دلها سخت نشد مگر به سبب فزونى گناهان.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نقطه پايان زندگى [مرگ] را دور و دراز نبينيد، كه دلهايتان سخت مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه اميد داشته باشد فردا زنده است، به زندگى هميشگى اميد بسته است و كسى كه به زندگى هميشگى اميد داشته باشد، دلش سخت مى شود و به دنيا راغب مى گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بسيارى مال و ثروت، مايه تباهى دين و سختى دل است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نگاه كردن به شخص بخيل، دل را سخت مى گرداند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : شما را از ريختن خاك روى [جنازه ]خويشاوندانتان نهى مى كنم؛ زيرا اين كار، سخت دلى به بار مى آورد و هر كه دلش سخت گردد، از پروردگارش دور مى شود.

پرینت احادیث 

امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453