کتابخانه احادیث شیعه

آدمى مخفى است در زير زبان

امام على عليه السلام : سخن گوييد، تا شناخته شويد؛ زيرا آدمى در زير زبان خود، پنهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : انسان در زير زبان خود، پنهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چهار سخن گفتم و خداوند در كتاب خود مرا در آنها تصديق كرد. گفتم: انسان در زير زبان خود پنهان است و چون سخن گويد آشكار شود. پس خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: «و هر آينه آنان را از لحن سخن مى شناسى ···» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ كس چيزى را در دل پنهان نداشت، جز اين كه در لغزش هاى زبان و خطوط چهره او آشكار شد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخنِ مرد، سنجه خرد اوست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زبان، ترجمان دل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زبان، آنچه را كه درون ها پوشيده مى دارند بازگو مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از آنچه بر زبان انسان رانده مى شود مى توان به خرد او راه برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زبان تو، ترجمان خرد توست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار از سخن گفتن درباره آنچه كه راهش را نمى شناسى و حقيقتش را نمى دانى؛ زيرا سخن تو، نشانگر خرد توست و بيان تو از شناخت تو خبر مى دهد.
نمایش منبع
حدیث روز

حضرت علی علیه السلام : :

عِندَ حُضُورِ الشَّهَواتِ واللَّذاتِ يَتَبَيَّنُ وَرَعُ الأتقياءِ؛

پارسايى پارسايان به هنگام روى آوردن خواهش‏هاى نفسانى و لذّت‏ها آشكار مى‏ شود.

عيون الحكم والمواعظ، ح 5749

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3473