پایگاه در حال بروزرسانی است. لطفا در صورت اشکال، ساعتی دیگر مراجعه بفرمایید. تشکر 1397/04/29

کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

مَثَل امّت پيامبر صلى الله عليه و آله

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، چون باران است كه خداوند متعال در آغاز آن خير و بركت قرار مى دهد و در آخر آن نيز خير و بركت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، چون باران است كه معلوم نيست اوّل آن باران بهتر است يا آخرش.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در حقيقت حكايت اين امّت، حكايت باران است كه معلوم نيست آغازش بهتر است يا فرجامش و در اين ميان راهى است كج، كه نه من از آن هستم و نه آن از من.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت شما، اى امّت! حكايت لشكرى است كه اوّل آن حركت كرده و بانگ كوچيدن سر داده شده است.چه زود دنباله آن لشكر به اوّلينشان مى پيوندند! به خدا سوگند دنيا در برابر آخرت به اندازه دَمِش خرگوشى بيش نيست. بشتابيد، بشتابيد، اى بندگان خدا! و از پروردگارتان، خدا، كمك بگيريد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مَثَل اين امّت ، در حقيقت مَثَل باغى است كه [باغبانش] يك سال، گروهى را از آن تغذيه كند و سالى ديگر گروهى ديگر را. شايد آخرين گروه اين امّت، داراى ريشه اى استوارتر و شاخ و برگى زيباتر و ميوه اى شيرين تر باشد و خيرش بيشتر و عدالتش گسترده تر و فرمانروايى اش درازتر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت امّت من، حكايت باغى است كه صاحبش به آن رسيدگى كند و چاه ها و جوى هايش را حفر نمايد و خانه هايش را آماده سازد و شاخه هاى خشك درختانش را بِبُرد، به طورى كه يك سال گروهى را ميوه دهد و سال ديگر گروهى ديگر را؛ و اى بسا كه سالهاى آخر خوشه هايش پر بارتر و شاخه هايش بلندتر باشد.سوگند به آن كه مرا به حق برانگيخت، هر آينه عيسى بن مريم در ميان امّت من، جانشينان حواريان خود را خواهد يافت.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 56

تــعــداد احــاديــث : 20979

تــعــداد تــصــاویــر : 320

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454