کتابخانه احادیث شیعه

مرگ ناگهانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى، [جان ]گرفتنى خشماگين است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى براى مؤمن، مايه آسوده شدن است و براى گنهكار [جان ]گرفتنى خشماگين.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى براى مؤمن مايه آسوده شدن است و براى كافر مايه دريغ و حسرت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى، تخفيفى است براى مؤمن [از رنج مردن و سكرات موت] و [جان ]ستاندنى خشماگين از كافر.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ ناگهانى، تخفيفى است براى مؤمنان و خشمى است بر كافران.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : داوود نبى عليه السلام در روز شنبه به مرگ ناگهانى درگذشت. پس، پرندگان با بال هاى خود بر او سايه افكندند. موسى كليم اللّه عليه السلام نيز در تيه (بيابان برهوت) مرد. پس آواز دهنده اى از آسمان جار زد : موسى عليه السلام مُرد و كيست كه نميرد؟!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از نشانه هاى [فرا رسيدن ]قيامت، شيوع فلج و مرگ ناگهانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به خدا سوگند، كه پيكى از مرگ ناگهان بر من نيايد كه آن را خوش نداشته باشم و نه سرزننده اى كه آن را نشناسم. بلكه من [نسبت به مرگ ]چون تشنه كامى هستم كه به چشمه آبى رسد و جوينده اى كه [گمشده اش را] بيابد و آنچه نزد خداست براى نيكوكاران بهتر است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : كسى كه زير چهل سالگى بميرد، نابهنگام [و به عمر غير طبيعى ]مرده است و كسى كه كمتر از چهارده روز [بيمارى بكشد و] بميرد، مرگش مرگ ناگهانى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454