کتابخانه احادیث شیعه

موسى و هارون عليهما السلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نخستين پيامبر بنى اسرائيل موسى بود و آخرينشان عيسى. آنان ششصد پيامبر بودند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند در بيت لحم با موسى سخن گفت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زمانى كه خداوند با موسى سخن گفت، آن حضرت از فاصله ده فرسنگى حركت مورچه را بر روى سنگ سياه در دل شب تار مى ديد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند تبارك و تعالى از هر چيزى چهار تا برگزيد :··· از پيامبران چهار تن را براى شمشير .حديث برگزيد : ابراهيم و داوود و موسى و من.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر موسى زياد درود فرستيد؛ زيرا احدى از پيامبران را نديدم كه به اندازه او از امّت من حمايت و حفاظت كرده باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : موسى در حالى برانگيخته شد كه گوسفندان خانواده خود را مى چراند و من نيز در حالى برانگيخته شدم كه گوسفندان خانواده ام را در جياد مى چراندم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پيامبران به امّت هاى خود و فراوانى آنها مباهات مى كنند، مگر موسى بن عمران.
نمایش منبع
الطبقات الكبرى ـ به نقل از ابن عباس ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : من، عيسى و موسى و ابراهيم را ديدم : عيسى موهايى مجعّد داشت و سرخ روى و فراخ سينه بود. موسى مردى تنومند با موهاى صاف فروهشته و به شكل مردم زُطّ .حديث بود. عرض كردند : إبراهيم چگونه بود؟ فرمود : به همراه خودتان بنگريد؛ و مراد رسول خدا صلى الله عليه و آله ، خودش بود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سپاس و ستايش خدايى را··· كه با موسى به تمام و كمال سخن گفت و از نشانه هاى خود آيتى بزرگ به او نماياند، بى آنكه عضو و ابزارى يا زبان و زبانچه اى داشته باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : و اگر بخواهم نمونه دومى را بياورم، از موسى كليم اللّه ياد مى كنم، آنجا كه مى فرمايد : «پروردگارا! من به آن خوبى اى كه تو برايم فرو فرستى نيازمندم». به خدا سوگند كه او از خداوند چيزى جز نانى براى خوردن نخواست؛ زيرا از علف و سبزه زمين تغذيه مى كرد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : به آنچه اميد ندارى اميدوارتر باش تا به آنچه اميد دارى؛ زيرا موسى عليه السلام رفت كه مقدارى آتش بياورد، وقتى به سوى خانواده خود برگشت، پيامبرى مرسل بود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند به موسى بن عمران عليه السلام وحى فرمود : اى موسى! آيا مى دانى چرا از ميان آفريدگانم تو را برگزيدم و براى [شنيدن ]سخنم تو را انتخاب كردم؟ عرض كرد : نه، اى پروردگار! خداوند به او وحى فرمود : من به زمين نگريستم و در روى آن كسى را نيافتم كه در برابر من متواضع تر از تو باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هنگامى كه فرعون فهميد سلطنت او به دست موسى از بين خواهد رفت، دستور داد كاهنان را احضار كنند و آنان او را از نسب موسى و اينكه او از بنى اسرائيل است آگاه ساختند. از آن پس، فرعون پيوسته به نيروهاى خود دستور مى داد شكم زنان باردار بنى اسرائيل را بدرند تا جايى كه براى نابودى موسى بيست و چند هزار جنين را كشت، امّا موفق به كشتن موسى نشد؛ زيرا كه خداى تبارك و تعالى او را حفظ مى كرد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن كان أكثرُ همّهِ نيلَ الشّهَواتِ نُزِعَ مِن قلبهِ حلاوةُ الإيمانِ

هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود

تنبيه الخواطر :ج2 ، ص116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454