کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

خاتم پيامبران صلى الله عليه و آله

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى مردم! بعد از من پيامبرى نيست و پس از سنّت (قانونِ) من سنّتى وجود ندارد. پس هركه ادّعاى نبوّت كند، ادّعا و بدعت او در آتش خواهد بود. هركه چنين ادعايى كرد، بكشيدش .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حكايت من در ميان پيامبران، حكايت مردى است كه خانه اى ساخته و آن را خوب و كامل و زيبا درست كرده باشد و فقط جاى يك خشت در آن باقى گذاشته باشد. مردم دور آن خانه مى چرخند و از آن خوششان مى آيد و مى گويند : كاش جاى همين يك خشت هم تكميل مى شد. آرى من در ميان پيامبران جاى آن خشت هستم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من فاتح .حديث و خاتم مبعوث شدم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نخستينِ فرستادگان [الهى ]آدم است و آخرينشان محمّد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به زودى در ميان امّت من سى دروغگو پيدا خواهند شد كه همگى ادّعاى پيامبرى مى كنند، در حالى كه من خاتم پيامبران هستم و بعد از من هيچ پيامبرى نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من عاقِب هستم، يعنى كسى كه پس از او پيامبرى نيست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من خاتم انبيا هستم و على خاتم اوصيا.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تا اينكه خداوند سبحان محمّد را به عنوان رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرستاد تا وعده خويش را به انجام رساند و [سلسله ]نبوّتش را كامل گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف پيامبر صلى الله عليه و آله ـ فرمود : امين وحى اوست و خاتم فرستادگانش و نويد دهنده رحمتش و ترساننده از خشم و عذابش.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند ـ عزّ ذكره ـ با پيامبر شما، به پيامبران خاتمه داد. بنا بر اين، بعد از او هرگز پيامبرى برانگيخته نخواهد شد و [نيز] با كتاب شما به همه كتاب ها[ى آسمانى ]پايان بخشيد . پس، بعد از كتاب شما هرگز كتابى نازل نخواهد شد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : تا اينكه محمّد صلى الله عليه و آله آمد و قرآن و شريعت و طريقت خود را آورد. پس، حلال [دين] او تا روز قيامت حلال است و حرام [دين ]او تا روز قيامت حرام.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن بَكى عَلى مُصابِ هذِهِ البِنتِ (زَينَبَ بنتِ عَلِيٍ عليهاالسلام) كانَ كَمَن بَكى عَلى أخَوَيهَا الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهماالسلام؛

هركس بر مصيبت‏هاى اين دختر (زينب عليهاالسلام) بگريد، همانند كسى است كه بر برادرانش، حسن و حسين عليهماالسلام، گريسته باشد.

وفيات الأئمه، ص 431

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454