کتابخانه احادیث شیعه

آنچه پشيمانى به بار مى آورد

امام على عليه السلام : انسان به آنچه [براى آخرتش ]پيش فرستاده است مى رسد و بر آنچه از خود بر جاى گذاشته باشد پشيمان مى گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ثمره تفريط پشيمانى است، و ثمره استوار انديشى سلامت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مخالفت كردن با مشاورِ دلسوز فهميده كار آزموده، حسرت به بار مى آورد و پشيمانى در پى دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخت ترين پشيمانى و بيشترين سرزنش دامنگير كسى مى شود كه شتابكار و بى فكر است و وقتى كار از كار گذشت تازه به سر عقل مى آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه شرايع دين يكى است و راه هايش راست است. هر كه اين راه ها را در پيش گيرد، به مقصد برسد و سود برد و هر كه از آنها باز ماند، گمراه و پشيمان شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه اى به معاويه ـ نوشت : بترس از روزى كه هر كس فرجام كار خويش را پسنديده يابد، نكو حال باشد و هر كس زمام اختيار خويش را به دست شيطان سپارد و با وى نستيزد، به پشيمانى گرفتار آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف غافلگير شدگان مرگ ـ فرمود : به ياد مى آورد اموالى را كه گرد آورده و در به دست آوردن آنها چشمش را بر هم نهاده [و از هر راهى فراهم آورده است]··· او از آنچه كه هنگام مرگ برايش آشكار گشته است، انگشت ندامت به دندان مى گزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از خداوند سبحان مسألت داريم كه ما و شما را در زمره كسانى قرار دهد كه هيچ نعمتى آنان را سرمست نمى سازد و هيچ هدفى از طاعت پروردگار بازشان نمى دارد و بعد از مرگ گرفتار پشيمانى و اندوه نمى شوند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه به نيكى راغب نباشد به پشيمانى گرفتار آيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سه چيز پشيمانى در پى دارد : به خود باليدن، فخر فروشى، و چيره جويى بر ديگران.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : هركه خوبى بكارد شادمانى بدرود و هركه تخم بدى بيفشاند، پشيمانى درو كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

قالَ لُقْمانُ لاِءِبنِهِ: لِلْحاسِدِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: يَغْتابُ اِذا غابَ، وَ يَتَمَلَّقُ اِذا شَهِدَ وَ يَشْمِتُ بِالْمُصيبَةِ.

لقمان به پسرش گفت: حسود، سه نشان دارد:
1 ـ پشت سر غيبت مى‏ كند،
2 ـ رو در رو، تملّق و چاپلوسى مى ‏كند،
3 ـ و در مصيبت و گرفتارى، زبان به شماتت مى‏ گشايد.

بحار الانوار: ج 96، ص 206

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461