عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نتيجه توكّل

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه خوش دارد قويترين مردم باشد، بايد به خدا توكّل كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه دوست دارد نيرومندترين مردم باشد، بايد به خدا توكّل كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر مردى با نيّت درست به خدا توكّل كند، احتياج كارهاى ديگران به او بيفتد؛ زيرا چگونه او [به ديگران ]احتياج پيدا كند در حالى كه مولايش بى نياز و ستوده است؟!

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فال بد زدن [نوعى ]شرك است و هيچ فردى از ما نيست مگر [اينكه به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود،] اما خداوند، با توكّل كردن [او]، آن را از بين مى برد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : منشأ قوّت قلب، توكّل به خداست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه اهل توكّل باشد كمك [خداوند] را از دست نمى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه به خدا توكّل كند، دشوارى ها براى او آسان شود و اسباب برايش فراهم گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه به خدا توكّل كند، [تاريكى] شبهات برايش روشن شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براى هيچ توكّل كننده اى رنجى نيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چگونه از رنج آزمندى برهد كسى كه توكّلش درست و راستين نيست؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : توكّل كردن به قضا[ى خداوند ]آسايش بخش تر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى مردم! به خدا توكّل و اعتماد كنيد؛ زيرا كه او [انسان را] از ماسواى خود بى نياز مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اعتماد به خدا، دژى است كه كسى جز مؤمن امين در آن پناه نگيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اعتماد به خدا، محكم ترين اميد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه به خدا اعتماد كند، خداوند شادمانى نشانش دهد و هر كه به او توكّل كند، خداوند كارهايش را كفايت كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه به خدا اعتماد كند، يقينش را حفظ كرده است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : آنكه به خدا توكّل كند، مغلوب نشود و آنكه به خدا توسّل جويد، شكست نخورد.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : توانگرى و عزّت در دل مؤمن مى گردند و هرگاه به نقطه اى كه در آن توكّل است رسيدند، آنجا اقامت مى گزينند.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : كيست كه از خدا خواسته باشد و خدا به او نداده باشد؟! يا بر خدا توكّل كرده باشد و او كفايتش ننموده باشد؟! يا به او اعتماد كرده باشد و خدا نجاتش نداده باشد؟!

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بى نيازى و عزّت در گردش اند و چون به جايگاه توكّل مى رسند، در آنجا سكنا مى گزينند.

پرینت احادیث

امام جواد عليه السلام : اعتمادِ به خداوند متعال، بهاى هر چيز گرانى است و نردبان رسيدن به هر بلندايى.

پرینت احادیث

لقمان ـ در اندرز به فرزندش ـ فرمود : فرزندم! به خداوند عزّ و جلّ اعتماد كن و آنگاه در ميان مردم پرس و جو كن [ببين ]آيا كسى هست كه به خدا اعتماد كرده باشد و خداوند او را نجات نداده باشد؟! فرزندم! به خدا توكّل كن و سپس در ميان مردم پرسش كن كه: كيست كه به خدا توكّل كرده و خداوند كفايتش نكرده باشد؟!

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

أقلُّ ما يكونُ في آخِرِ الزّمانِ أخٌ يُوثَقُ بهِ أو دِرْهَمٌ من حَلالٍ؛
كمياب‏ترين چيز در آخر الزمان برادرى قابل اعتماد، يا درهمى حلال است.

تحف العقول : ص54

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454