عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نتايج قطع اميد كردن از آنچه مردم دارند

جبرئيل ـ هنگامى كه نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد ـ گفت : و بدان كه افتخار مرد به شب زنده دارى اوست و عزّتش در بى نيازى او از مردم.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به دنيا بى رغبت باش، تا خداوند دوستت بدارد. به آنچه در دست مردم است بى اعتنا باش تا مردم دوستت بدارند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگترين توانگرى، چشم نداشتن به مال مردم است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : قطع اميد نيمى از دو موفقيت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : قطع اميد كردن جان را آسوده مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : قطع اميد كردن، آزادى دوباره است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : قطع اميد مايه آزادى است، طمع زيانبار است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بركندن اميد، اسير را عزّت مى بخشد. طمع، امير را به خوارى مى كشاند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : جايى كه طمع مايه هلاكت است، قطع اميد مايه رسيدن به مقصود (غايت) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : رهايى از اسارتِ طمع، با بركندن اميد ميسّر شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شتاب بخشيدن به قطع طمع، يكى از دو پيروزى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از نظر من، نگاهدارى چيزى كه در دست دارى بهتر از طلب چيزى است كه در دست ديگرى است و تلخى بركندن اميد، بهتر از خواهش از مردمان است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : بهترين سرمايه، اعتماد به خداست و چشم طمع بركندن از آنچه مردم دارند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : قطع اميد كردن از آنچه مردم دارند، مايه عزّت دينى مؤمن است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : آسايش بخش ترين آسايش، بركندن اميد از مردم است.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419