پایگاه در حال بروزرسانی است. لطفا در صورت اشکال، ساعتی دیگر مراجعه بفرمایید. تشکر 1397/04/29

کتابخانه احادیث شیعه

سخنان امام هادى عليه السلام

چون خداوند خير بنده اى را بخواهد ، هرگاه [آن بنده] مورد گلايه واقع شود ، بپذيرد.
نمایش منبع
خداوند را بقعه هايى است كه دوست دارد در آنها دعا شود تا دعاى كسى را كه وى را خوانده است ، به اجابت رسانَد.
نمایش منبع
هر كه از خدا پروا كند ، از او پروا كنند [و حرمتش را نگه دارند] و هر كه ازخدا فرمان بَرد ، فرمانش بَرند.
نمایش منبع
هر كه از آفريدگار فرمان بَرد ، از خشم آفريدگان پروا ندارد.
نمایش منبع
هر كه را از جانب پروردگارش حجّتى باشد ، هرچند مصيبت هاى دنيا او را با قيچى تكّه تكّه كنند و پراكنده اش سازند ، بر او سبُك آيد.
نمایش منبع
شكرگزار را ، به جهت شكرگزارى ، سعادتى است بزرگ تر از نعمتى كه شكرگزارى را بر او واجب كرده است ؛ زيرا نعمت ، كالايى است و شكر ، نعمتى همراه با آخرت .
نمایش منبع
دور نيست كه ستمِ ستمگرِ بردبار ، به سبب بردبارى اش بخشوده شود ، و حق به جانبِ نابخرد ، نزديك است كه به سبب نابخردى اش ، نور حقّانيت خود را خاموش كند .
نمایش منبع
هر كه تمامت دوستى خود را براى تو فراهم آورْد ، تو نيز تمامت طاعت خود را برايش فرآهم آور .
نمایش منبع
هر كه خود را سبُك شمارَد ، از گزند او ايمن مباش.
نمایش منبع
دنيا بازارى است ؛ گروهى در آن سود بَرَند و گروهى ديگر ، زيان ببينند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام: :

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛

برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 56

تــعــداد احــاديــث : 20979

تــعــداد تــصــاویــر : 320

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454