کتابخانه احادیث شیعه

عبداللّه بن عبّاس

عمرو بن ميمون: من نزد ابن عبّاس نشسته بودم كه نُه گروه نزد او آمدند و گفتند: اى ابن عبّاس! يا با ما مى آيى يا از ميان اين جماعت با ما خلوت مى كنى. ابن عبّاس گفت: با شما مى آيم. او در آن روز سالم بود و هنوز كور نشده بود.
او مى گويد: آنها سخن آغازيدند و ما نمى دانستيم چه مى گويند. ديديم كه او مى آيد در حالى كه لباسش را مى تكاند و مى گويد: واى و صد واى، از كسى بد گويى مى كنند كه بيش از ده فضيلت دارد كه هيچ كس جز او ندارد، آنها طعن كسى مى كنند كه پيامبر صلي الله عليه و آله درباره او گفته: مردى را خواهم فرستاد كه خداوند هرگز او را شرمنده نكند، خدا و رسولش را دوست دارد ـ تا آن كه گفت ـ و پيامبر خدا صلي الله عليه و آله جامه خود را بر گرفت و بر على، فاطمه، حسن و حسين نهاد و فرمود: «اِنَّما يريد اللّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ البيتِ ويُطَهِّرَكُمْ تطهيراً» .
نمایش منبع
عمرو بن ميمون به نقل از ابن عبّاس: پيامبرخدا صلي الله عليه و آله حسن وحسين وعلى وفاطمه را فرا خواند و جامه اى بر آنها گستراند، سپس فرمود: خدايا اينان اهل بيت و كسان من هستند، پس هر گونه پليدى را از آنها دور كن و كاملاً پاكشان گردان.
نمایش منبع
سعيد بن جبير به نقل از ابن عبّاس: پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود:... خدايا! هر كس از انبياء و پيامبران تو گنجينه واهل بيتى داشته اند. على، فاطمه، حسن وحسين نيزاهل بيت وگنجينه من هستند، پس هر گونه پليدى را از آنها دور كن و كاملاً پاكشان گردان.
نمایش منبع
سعيد بن مسيّب به نقل از ابن عبّاس: روزى پيامبر خدا صلي الله عليه و آله نشسته بود و على، فاطمه، حسن و حسين نزد او بودند. پس پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: خدايا! تو مى دانى كه اينها اهل بيت من هستند، هر كه آنها را دوست مى دارد دوست بدار و هر كه از آنها نفرت دارد از ايشان نفرت بدار و همراهى كن هر كه را با آنها همراهى كند و دشمن بدار هر كه ايشان را دشمن مى دارد و يارى رسان هر كه را بديشان يارى رساند و آنها را از هر پليدى پاك گردان و از هر گناهى معصومشان بدار و به روح قدسى از پيش خود تأييدشان كن... سپس دستش را به سوى آسمان برد و گفت: خدايا! تو را گواه مى گيرم كه هر كس ايشان را دوست داشته باشد دوست دارم و نفرت كسى را كه نفرت آنها را در دل داشته باشد در دل دارم و با كسى كه با آنها صلح وسلام داشته باشد صلح و سلام دارم و با كسى كه با آنها بستيزد مى ستيزم و دشمن كسى هستم كه با آنها دشمنى ورزد و يار كسى هستم كه به آنها يارى رساند.
نمایش منبع
ابن عبّاس در حديث ازدواج فاطمه وعلى عليهماالسلام: پيامبر خدا صلي الله عليه و آله آنها را در آغوش گرفت و فرمود: خدايا! اين دو از من هستند و من از اين دو، خدايا همان گونه كه هر گونه پليدى را از من دور كردى و پاكم گرداندى اين دو را نيز پاك گردان.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

أخرِجوا مِنَ الدُّنيا قُلوبَكُم مِن قَبلِ أن تَخرُجَ مِنها أبدانُكُم، فَفيهَا اختُبِرتُم و لِغَيرِها خُلِقتُم؛

پيش از آن كه بدن‏هايتان از دنيا بروند، دل‏هايتان را از آن بيرون ببريد؛ زيرا دنيا آزمايشگاه شماست و براى غير آن ، آفريده شده ‏ايد.

نهج البلاغة ، خطبه 203

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454