کتابخانه احادیث شیعه

فصل پنجم : شمار امامان اهل بيت

جابر بن سمرة: شامگاه روز جمعه اى كه اسلمى سنگسار شد از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: اين دين همچنان برقرار خواهد بود تا اين كه يا قيامت بر پا شود يا دوازده خليفه بر شما فرمان رانند كه همه آنها از قريش اند.
نمایش منبع
از پيامبر صلي الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: دوازده امير خواهد بود. بعد پيامبر صلي الله عليه و آله كلمه اى گفت كه من نشنيدم، پدرم گفت كه ايشان فرمود: همه آنها از قريش هستند.
نمایش منبع
از پيامبر صلي الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: امور مردم مادامى كه دوازده مرد بر ايشان ولايت داشته باشند جريان مى يابد. سپس پيامبر صلي الله عليه و آله كلمه اى گفت كه بر من پنهان ماند. از پدرم پرسيدم پيامبر صلي الله عليه و آله چه فرمود: پدرم گفت: فرمود: همه آنها از قريش اند.
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: پس از من دوازده امير خواهد بود. جابر مى گويد: پيامبر صلي الله عليه و آله سپس چيزى فرمود كه من نفهميدم. از نفر پهلويىِ خود پرسيدم. او گفت: پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: همه آنها از قريش اند.
نمایش منبع
از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود: اسلام تا دوازده جانشين همچنان عزيز خواهد بود. سپس كلمه اى فرمود كه من نفهميدم. به پدرم گفتم. پيامبر صلي الله عليه و آله چه فرمود؟ او گفت: همه آنها از قريش اند.
نمایش منبع
ابو جحيفه: با عمويم در خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله بوديم. ايشان فرمود: امور امّت من همچنان نيك خواهد بود تا دوازده جانشين راه خود را بسپرند، سپس صداى خود را پايين آورد و كلمه اى فرمود. من به عمويم كه جلوى من بود گفتم. عمو! پيامبر صلي الله عليه و آله چه فرمود: عمويم گفت: فرزندم، پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: همه آنها از قريش اند.
نمایش منبع
جابر بن سمرة: با پدرم خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله رسيدم و من شنيدم كه پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: اين امر همچنان باقى است تا دوازده جانشين سرِكار بيايند. سپس چيزى فرمود كه من نفهميدم. به پدرم گفتم: پيامبر صلي الله عليه و آله چه فرمود؟ گفت: فرمود: همه آنها از قريش اند.
نمایش منبع
با پدرم خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله بوديم. شنيدم كه پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: پس از من دوازده جانشين خواهند بود. سپس حضرت صلي الله عليه و آله صدايش را آهسته كرد. من به پدرم گفتم: آن چه آهسته فرمود چه بود؟ گفت: پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: همه آنها از بنى هاشم هستند.
نمایش منبع
مسروق: نزد عبداللّه بن مسعود نشسته بوديم و او قرآن خواندن به ما مى آموخت. مردى به او گفت: اى ابو عبدالرحمن! آيا از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله پرسيده ايد كه چند خليفه بر اين امّت حكومت خواهد كرد؟ عبداللّه بن مسعود گفت: از وقتى به عراق آمده ام هيچ كس پيش از تو اين پرسش را از من نكرده است. سپس گفت: آرى، ما از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله پرسيديم و ايشان فرمود: دوازده تن، به شمار جلوداران بنى اسرائيل.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرموده است: از فرزندان من دوازده تن جلودارند كه بزرگوارانى هستند محدّث و مفهَّم. آخر آنها قائم به حقّ است كه زمين را همان گونه كه آكنده از ستم شد از دادگرى بياكند.
نمایش منبع
ابن عبّاس ـ پيرامون آيه شريفه: «والسَّماءِ ذاتِ البروج» ـ : پيامبرخدا صلي الله عليه و آله فرموده است: ما، آسمان هستيم و بروج، امامان از اهل بيت من و عترت من هستند. نخست آنها على و پايانىِ آنها مهدى است و شمار آنها دوازده تن مى باشد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : به نقل از پدرش به نقل از حسين عليهم السلام: من و برادرم خدمت جدّم رسول اللّه صلي الله عليه و آله رسيديم. پيامبر صلي الله عليه و آله مرا بر ران خود و حسن را بر ديگر ران خود نشاند، سپس ما را بوسيد و گفت: پدرم فداى شما دو امام نيكو گردد، خداوند شما دو تن را از من و پدر و مادرتان برگزيده است و از پشت تو اى حسين نُه امام برگزيده كه نهمين آنها قائم ايشان است و همه شما در فضيلت و منزلت نزد پروردگار متعال يكسانيد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : دوازده امام از خاندان محمّد صلي الله عليه و آله هستند كه همه آنها محدَّث هستند، اينها از فرزندان پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و از فرزندان على هستند و پيامبر خدا صلي الله عليه و آله وعلى عليه السلام دو پدر هستند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465