کتابخانه احادیث شیعه

طهارت

صفحه اختصاصي حديث و آيات «إِنَّما يُريدُ اللّه ُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهيرًا حديث »
«به درستى كه خداوند مى خواهد پليدى را از شما دور كند و شما را نيك پاك دارد».
رسول اللّه صلي الله عليه و آله : إنّا أهلُ بَيتٍ قَد أذهَبَ اللّه ُ عَنَّا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ حديث .
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند هر گونه تبهكارى پنهان و پيدا را از ما اهل بيت دور كرده است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلي الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ عَزَّوجَلَّ قَسَّمَ الخَلقَ قِسمَينِ ، فَجَعَلَنِي في خَيرِهِما قِسمًا ، وذلِكَ قَولُهُ : «وأصحابُ اليَمينِ» و «أصحابُ الشِّمالِ» فَأَنَا مِن أصحابِ اليَمينِ ، وأنَا خَيرُ أصحابِ اليَمينِ . ثُمَّ جَعَلَ القِسمَينِ أثلاثًا ، فَجَعَلَني في خَيرِها ثُلُثاً ، فَذلِكَ قَولُهُ تَعالى : «فَأَصحَابُ المَيمَنَةِ» «والسّابِقونَ السّابِقونَ حديث » فَأَنَا مِنَ السّابِقينَ ، أنَا خَيرُ السّابِقينَ . ثُمَّ جَعَلَ الأَثلاثَ
قَبائِلَ ، فَجَعَلَني في خَيرِها قَبيلَةً ، وذلِكَ قَولُ اللّه ِ تَعالى : «وجَعَلناكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارَفوا إنَّ أكرَمَكُم عِندَ اللّه ِ أتقاكُم إنَّ اللّه َ عَليمٌ خَبيرٌ حديث » وأنَا أتقى وُلدِ آدَمَ وأكرَمُهُم عَلَى اللّه ِ ولا فَخرَ . ثُمَّ جَعَلَ القَبائِلَ بُيوتًا فَجَعَلَني في خَيرِها بَيتًا ، وذلِكَ قَولُهُ عَزَّوجَلَّ : «إنَّما يُريدُ اللّه ُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أهلَ البَيتِ ويُطَهِّرَكُم تَطهيرًا» فَأَنَا وأهلُ بَيتي مُطَهَّرونَ مِنَ الذُّنوبِ حديث .
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جل، خلايق را به دو گروه تقسيم كرده است و ما را بهترين آن دو گروه قرار داده است، چون كه فرموده: «و اصحاب اليمين» و «اصحاب الشّمال» . من از اصحاب يمين و از بهترين اصحاب يمين هستم. سپس خداوند اين دو گروه را به سه گروه تقسيم كرده و مرا بهترين آن سه گروه قرار داده و اين است همان سخن پروردگار كه: پس اصحاب ميمنه، «آنها كه سبقت جسته اند و اينك پيش افتاده اند» . من جزء «سابقون» و بهترين ايشان هستم. خداوند سپس اين سه گروه را قبيله ها ساخته مرا در بهترين قبيله نهاده است و اين است مفهوم سخن پروردگار كه: «و شما را جماعتها و قبيله ها كرديم تا يكديگر را بشناسيد. هر آينه گراميترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست، همانا خدا دانا وكاردان است» و من پرهيزگارترين فرزند و گراميترين ايشانم نزد خدا بدون آن كه بدان ببالم. سپس خداوند قبائل را خانه خانه گرداند و مرا در بهترين خانه نهاد، واين است سخن پروردگار كه: «انّما يُريد اللّه لِيُذْهِبَ عنكمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكم تَطْهيراً» . پس، من و اهل بيتم از گناهان پاك هستيم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : من و على و حسن و حسين و نُه تن از فرزندان حسين، پاك و معصوم هستيم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : امامان پس از من دوازده تن هستند به شمار نقيبان بنى اسرائيل كه همه آنها امين و پرهيزگار و معصوم هستند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : ما خاندانى هستيم كه خداوند پاكشان گردانيده است، اين خاندان از شجره نبوّت و جايگاه رسالت و محلّ آمد و شد فرشتگان و خانه رحمت و كان دانش است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كس نگريستن به شاخه سرخى كه خداوند با دست خود آن را نشانده شادش مى كند و مى خواهد بدان چنگ در زند، بايد على و امامان از نسل او را دوست بدارد كه آنها منتخب و برگزيدگان خداوند عزّوجل هستند و از هر گونه گناه و خطايى مصون مى باشند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند به فرمانبرى از رسول فرمان داده است زيرا كه او معصوم و پاك است و به معصيتِ او فرمان نمى دهد. خداوند به فرمانبرى از اولى الامر فرمان داده، چه، آنها معصوم و پاك هستند و به معصيتِ او فرمان نمى دهند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا خداوند عز و جل ما اهل بيت را برترى داده است و چگونه چنين نباشد حال آن كه خداوند عز و جل در كتابش فرموده است: «اِنَّما يُريدُ اللّه ُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً» ؟! خداوند ما را از پليديهاى پنهان و پيدا پاك كرده است پس ما راه حقّ را مى پوييم.
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : ما از خاندانى هستيم كه خداوند با اسلام گراميمان داشته است و ما را برگزيده، انتخابمان كرده است و هر گونه پليدى و رجس را از ما دور كرده كاملاً پاكمان گردانيده است. پليدى و رجس، همان شكّ است و ما هرگز در وجود خداى حقّ و دين او ترديد نمى كنيم. خداوند ما را از هرگونه سست رأيى و گمراهى پاك گردانيده است.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : ما توصيف نمى شويم و چگونه گروهى توصيف مى شوند كه خداوند رجس را كه همان شكّ است از ايشان دور كرده است؟!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : انبيا و اوصيا گناهى ندارند، زيرا معصوم و پاكند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شكّ و گناه در آتش است و اينها نه از ما هستند و نه به سوى ما روانند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : درباره آيه «اِنَّما يُريدُ اللّه ُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ البيتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً» فرمود: رجس همان شكّ است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمام الرضا عليه السلام : إنَّ الإِمامَةَ خَصَّ اللّه ُ عَزَّوجَلَّ بِها إبراهيمَ الخَليلَ عليه السلام بَعدَ النُّبُوَّةِ والخُلَّةِ ، مَرتَبَةً ثالِثَةً ، وفَضيلَةً شَرَّفَهُ بِها وأشادَ بِها ذِكرَهُ ، فَقالَ : «إنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إمامًا» ، فَقالَ الخَليلُ عليه السلام سُرورًا بِها : «ومِن ذُرِّيَّتي» ؟ قالَ اللّه ُ تَبارَكَ وتَعالى : «لا يَنالُ عَهدِي الظّالِمينَ حديث » . فَأَبطَلَت هذِهِ الآيَةُ إمامَةَ كُلِّ ظالِمٍ إلى يَومِ القِيامَةِ ، وصارَت فِي الصَّفوَةِ . ثُمَّ أكرَمَهُ اللّه ُ تَعالى بِأَن جَعَلَها في ذُرِّيَّتِهِ أهلِ الصَّفوَةِ والطَّهارَةِ ، فَقالَ : «ووَهَبنا لَهُ إسحاقَ ويَعقوبَ نافِلةً وكُلاًّ جَعَلنا صالِحينَ * وجَعَلناهُم أَئِمَّةً يَهدونَ بِأَمرِنا وأوحَينا إلَيهِم فِعلَ الخَيراتِ وإقامَ الصَّلاةِ وإيتاءَ الزَّكاةِ وكانوا لَنا عابِدينَ حديث » حديث .
امام رضا عليه السلام : خداوند عزّوجل پس از پيامبرى و دوستى، امامت را در مرتبه سوم به ابراهيم خليل اختصاص داد و اين را فضيلتى قرار داد كه او را بدان مشرّف گردانيد و با آن ستودش و فرمود: «من تو را پيشواى مردم گردانيدم» . ابراهيم خليل عليه السلام از سرِ شادى عرض كرد: «فرزندانم را هم» ؟ خداوند در پاسخ او فرمود: «پيمان من ستمكاران را در بر نگيرد» . بدين ترتيب اين آيه، امامت هر ستمگرى را تا روز رستاخيز باطل گرداند و امامت، تنها در برگزيدگان خواهد بود. سپس خداوند او را چنين گرامى داشت كه امامت را در نسل او كه اهل طهارت و برگزيدگى بودند قرار داد و فرمود: «و به او اسحاق و فرزند زاده اى چون يعقوب را بخشيديم وهمه را از شايستگان گردانيديم وهمه را پيشوايانى ساختيم كه به امر ما هدايت مى كردند و انجام دادن كارهاى نيك و بر پاى داشتن نماز و دادن زكات را به آنها وحى كرديم و همه پرستنده ما بودند» .
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام ـ در زيارت جامعه كه با خواندن آن امامان را زيارت مى كنند ـ : من گواهى مى دهم كه شما امامان رهيافته هستيد و هدايت شدگان معصوم و گرامى هستيد كه خداوند از هر گونه لغزشى مصونتان داشته است و از فتنه ها ايمنتان ساخته است و از ناپاكى پاكتان گردانيده و از پليدى و پلشتى، دور و كاملاً پاكتان كرده است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454