کتابخانه احادیث شیعه

مُصحف فاطمه عليهاالسلام

ابو بصير به نقل از امام صادق عليه السلام: مصحف فاطمه نزد ماست و آنها چه مى دانند مصحف فاطمه چيست؟! عرض كردم: مصحف فاطمه چيست؟ فرمود: مصحفى است كه سه برابر قرآن شما در آن است. به خدا سوگند، از قرآن شما يك حرف هم در آن نيست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در مصحف فاطمه چيزى از كتاب خدا نيامده است و آن كتابى است كه پس از مرگ پدرش صلي الله عليه و آله بر فاطمه القا شده است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به وليد بن صبيح ـ: اى وليد! من در مصحف فاطمه نگريستم و اينك مورد سؤال قرار مى گيرم و براى بنى فلان در حكومت، بهره اى به اندازه غبار كفش نيافتم.
نمایش منبع
حماد بن عثمان: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: زنادقه در سال يكصد و بيست و هشت ظهور خواهند كرد، اين را من با نگاه كردن به مصحف فاطمه دريافته ام. عرض كردم مصحف فاطمه چيست؟ فرمود: هنگامى كه خداوند متعال، جان محمّد صلي الله عليه و آله را ستاند فاطمه عليهاالسلام از رحلت او چنان اندوهگين شد كه جز خداوند عزّوجل هيچ كس از آن آگاهى نداشت. خداوند، فرشته اى به سوى او فرستاد تا او را تسلّى دهد و با او سخن گويد. فاطمه عليهاالسلاماين را به اميرالمؤمنين عليه السلام باز گفت و على عليه السلامبه او گفت: هر گاه اين تماس را احساس كردى و صداى او را شنيدى به من بگو. فاطمه عليهاالسلامنيز آن را به على عليه السلامگفت و اميرالمؤمنين عليه السلام آن چه را مى شنيد، مى نوشت تا از اينها مصحفى ثبت كرد. امام صادق عليه السلام سپس فرمود: در اين مصحف، چيزى از حلال و حرام نيامده است و تنها علم از (پيشامدهاى) آينده در آن است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454