عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

فصل سوم : عناوين حقوق اهل بيت عليهم السلام

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : درباره خاندانم خدا را به ياد شما مى آورم، درباره خاندانم خدا را به ياد شما مى آورم، درباره خاندانم خدا را به ياد شما مى آورم.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : شما را به خدا درباره اهل بيتم [حقّ و حرمتشان را پاس داريد].

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : شما را درباره عترتم سفارش به نيكى مى كنم.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : من و كتاب خدا و اهل بيتم نخستين كسانى هستيم كه در روز قيامت بر خداى عزيز جبّار وارد مى شويم و سپس امّتم وارد مى شوند. آن گاه از ايشان مى پرسم كه با كتاب خدا و اهل بيت من چه كرديد؟

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى مردم! خدا را، خدا را درباره اهل بيتم؛ چرا كه آنان پايه هاى دين و چراغهاى تاريكيها و كان دانشند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خدايا! اهل بيتم، من آنان را نزد هر مؤمنى به امانت مى سپارم.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركس وجود مرا در ميان اهل بيتم حفظ كند [وجود مرا در ميان آنها جستجو كند] در درگاه الهى به امانى دست يافته است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مرا در ميان اهل بيتم حفظ كنيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : در ميان اهل بيتم جانشين من باشيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مؤمنان امّت من اهل بيت مرا كه امانت من [در ميان ايشان ]هستند تا روز قيامت پاس مى دارند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركه دوست دارد به عمرش بركت داده شود و خداوند او را از آن چه عطايش فرموده است بهره مند سازد، پس نسبت به خانواده ام جانشين خوبى براى من باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : پس از من شما در باب اهل بيتم آزموده خواهيد شد.

پرینت احادیث

ابن عباس: رسول خدا صلي الله عليه و آله بر منبر رفت و خطبه خواند و مردم گرد او جمع شدند. پس فرمود: اى گروه مؤمنان! خداوند عز و جل به من وحى فرمود كه جانم ستانده خواهد شد ـ تا آن جا كه فرمود: ـ اى مردم! سخنم را بشنويد و حقّ خيرخواهى و اندرز مرا بشناسيد، وپس از من، همچنان كه فرمان داده شده ايد اهل بيت مرا حفظ كنيد؛ زيرا آنان بستگان و نزديكان و برادران و فرزندان من هستند و شما [در روز قيامت ]گرد آمده و نسبت به رفتارتان با ثقلين مورد سؤال قرار خواهيد گرفت. پس، مواظب باشيد كه پس از من با اين دو چه مى كنيد، آنان اهل بيت منند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : چون از حجة الوداع برگشتيم با رسول خدا صلي الله عليه و آله در مسجد آن حضرت نشستيم. حضرت فرمود: ... اى مردم! خدا را، خدا را درباره عترت و اهل بيت من؛ زيرا كه فاطمه پاره تن من است و دو پسر او دو بازوى منند، ومن و شوهرش همچون نوريم؛ خدايا! رحم كن بر كسى كه به آنان رحم كند و نيامرز كسى را كه بر ايشان ستم كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصيتش ـ : خدا را، خدا را در حقّ فرزندان پيامبرتان؛ مبادا در حضور شما و در ميان شما به آنان ستمى رود در حالى كه شما مى توانيد آن ستم را از ايشان دور كنيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ هنگامى كه محمّدبن ابى بكر را استاندار مصر كرد ـ : اى بندگان خدا، اگر پرهيزگار باشيد و اهل بيت پيامبرتان را پاسدارى كنيد بى گمان خداوند را به بهترين وجه عبادت كرده ايد و به نيكوترين شكل يادش نموده ايد و به برترين وجه سپاسش گفته ايد و به عاليترين نوع شكيبايى و شكرگزارى دست يافته ايد و برترين كوشش [در عبادت] را به عمل آورده ايد، هرچند ديگران نمازشان را طولانى تر از شما به جاى آورند و بيشتر از شما روزه بگيرند؛ چرا كه [در اين صورت] شما از آنان خدا پرواتريد و نسبت به زمامداران، خيرخواه تر.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام: درباره ما همان چيزى را نگهدارى كنيد كه آن بنده شايسته [خضر عليه السلام] براى آن دو كودك يتيم كه پدرشان مردى صالح بود نگهدارى كرد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419